לקוחות החברה
 

לקוחות החברה

 

קבוצת מהדרין
ניהול נכסי החברה וייצוג מול גופים שונים הבאים במגע עם נכסי החברה,
כגון: רשויות מקומיות (הפקעות, קווי ביוב וכד'), חברת חשמל, מע"צ, רכבת
ישראל, מקורות ובזק. עזרה מקצועית בכל הקשור לתביעות פיצויים, לשמירה
תכנונית ועוד. בנוסף, יומיק שמר נמנה עם צוות ההיגוי לתכנון שינויי ייעוד
במתחמי החברה.

מועצה אזורית מנשה
ליווי ומתן שירותי שמאות חקלאית בכל הקשור לפרויקט הביוב הארצי במושבי
המועצה.

ועדה לתכנון ובנייה "שרונים"
הערכות שווי לפיצויים חקלאיים הניתנים במסגרת הפקעות הוועדה.

חברת הדלק "פז"
עריכת סקרים שונים, בדיקות תכנוניות והערכות שווי של נכסים.
 

חברת התקשורת "סלקום"
ליווי החברה בהקמת תשתיותיה בכל חלקי הארץ. 

מושבים וקיבוצים
הערכות שווי לצורך תביעות פיצויים ממע"צ, מחברת כביש 6, מקמ"ד ומגופים
נוספים עבור היישובים עצמונה, עופרה, תלמי יפה, דביר, להב, נחל עוז, מבוא
חורון, ניר גלים, אודים, קבוצת יבנה, יסודות, סעד, גבים, סופה, בית יהושע,
שדמה, מגשימים, תלמי אלעזר, בר גיורא, שדה משה, מעלה גלבוע, טירת צבי,
עין עירון, בית חלקיה ועוד.

לקוחות פרטיים
בעלי עסקים שונים, עורכי דין, שמאי מקרקעין הנזקקים לסיוע בנושאים חקלאיים,
חקלאים פרטיים, חברות לעיבוד חקלאי ועוד.